slider

Edukacja kynologiczna

Aktywnie uczestniczymy w edukacji kynologicznej. Nasze psy odwiedzają dzieci i młodzież w przedszkolach i szkołach.

Braliśmy udział w promocji czytelnictwa „Noc w bibliotece”. Odwiedzamy Domy Pomocy Społecznej i uczestniczymy w pokazach na festynach rodzinnych.